Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2015 roku

Uchwała nr 398/2015 - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 września 2015r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

 

 

 Rb-Z  - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
PDFRb-Z-2015-1kw.pdf PDFRb-Z-2015-2kw.pdf PDFRb-Z-2015-3kw.pdf PDFRb-Z-2015-4kw.pdf

 

 Rb-N  - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
PDFRb-N-2015-1kw.pdf PDFRb-N-2015-2kw.pdf PDFRb-N-2015-3kw.pdf PDFRb-N-2015-4kw.pdf

 

 Rb-30S  - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych
I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
PDFRb-30S-2015-1kw.pdf PDFRb-30S-2015-2kw.pdf PDFRb-30S-2015-3kw.pdf PDFRb-30S-2015-4kw.pdf

 

 Rb-28S  - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
PDFRb-28S-2015-1kw.pdf PDFRb-28S-2015-2kw.pdf PDFRb-28S-2015-3kw.pdf PDFRb-28S-2015-4kw.pdf

 

 Rb-27S  - Miesięczne sprawozdanie  z wykonania planu  dochodów  budżetowych
I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
PDFRb-27S-2015-1kw.pdf PDFRb-27S-2015-2kw.pdf PDFRb-27S-2015-3kw.pdf PDFRb-27S-2015-4kw.pdf

 

 Rb-NDS  - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
I kwartał 2015 II kwartał 2015 III kwartał 2015 IV kwartał 2015
PDFRb-NDS-2015-1kw.pdf PDFRb-NDS-2015-2kw.pdf PDFRb-NDS-2015-3kw.pdf PDFRb-NDS-2015-4kw.pdf