Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-03-23 - Nr ROL.6840.13.1.2015 - odwołanie I przetargu nieograniczonego - sprzedaż: działka nr 407/2 o pow. 0.1207 ha opisana w KW 33257, położona w miejscowości Niekazanice

Branice, dnia 23.03.2015r.

 

Nr ROL.6840.13.1.2015

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 407/2 o pow. 0.1207 ha opisana w KW 33257, położona w miejscowości Niekazanice.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana położona w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowej wsi Niekazanice. Działka ma kształt średnio korzystny – wydłużony prostokąt, stanowi grunt rolny klasy RII, porośnięty dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Uzbrojenie techniczne – nie występuje. Posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.
  3. Wartość nieruchomości: 7 732,00 zł.
  4. Wadium: 773,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

 

W związku z zaistniałym błędem pisarskim dotyczącym numeracji działki, polegającym na tym, że : „w miejsce nr 407/2 winien być numer 407/1” i koniecznością ponowienia obwieszczenia i ogłoszenia o przetargu Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 24 marca 2015 roku z godz. 900 .

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach Informatora Branickiego i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Sporządziła: mgr M. Pączko

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca