Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13G/15 - z dnia 6 lutego 2015r. - zmieniające Zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lewice

Branice, dnia 06.02.2015r.

 

 

Zarządzenie Nr 13G/15
Wójta Gminy Branice

z dnia 6 lutego 2015 r.

 

zmieniające Zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej wsi Lewice

 

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Nr XXI/106/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 8G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lewice zmienia się treść § 1, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie wsi Lewice na dzień 20 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Lewicach w celu dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Lewice.”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.