Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3U/15 - z dnia 2 lutego 2015r. - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów

Branice, dnia 02.02.2015r.

 

Zarządzenie Nr 3U/15
Wójta Gminy Branice
z dnia 2 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów

 

Na podstawie § 4 ust. 3 i 4 zarządzenia Nr 22U/12 Wójta Gminy Branice z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Branice

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje :

 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla wyłonienia pracownika na stanowisko ds. inwestycji i remontów, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Sebastian Baca– Wójt Gminy Branice, Przewodniczący Komisji,
  2. Małgorzata Marchel - Sekretarz Gminy, Członek Komisji,
  3. Elżbieta Ciszczonik – pracownik ds. kadr, Członek Komisji.

 

§ 2

Do Komisji Rekrutacyjnej powołuje się, z głosem doradczym, Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach – Annę Kruczek.

 

§ 3

Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru pracownika zgodnie z procedurą określoną
w Zarządzeniu Nr 22U/12 Wójta Gminy Branice z dnia 13 marca 2012 roku, o którym mowa na wstępie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.