Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-01-30 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

Branice, dnia 29.01.2015r.

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

 

 

Protokół z konsultacji na temat projektu Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015”

 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 23 grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015r”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z terminem ich przeprowadzenia i projektem „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015r” zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice, bip i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag podczas wyznaczonego terminu konsultacji.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot, termin, tryb i zasady oraz formę przeprowadzenia konsultacji. Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęła żadna opinia w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym projekt uchwały pozostał bez zmian.

 

Branice, 29 stycznia 2015 roku.

 

Sporządziła Małgorzata Marchel

Koordynator ds. organizacji pozarządowych