Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2015 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2015 roku

 

 

Posiedzenie z dnia 16-11-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XII / 105 / 15 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym PDFU_2015-11-16_XII-105-15.pdf (733,71KB)
XII / 104 / 15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFU_2015-11-16_XII-104-15.pdf (265,02KB)
PDFU_2015-11-16_XII-104-15 _zał-nr-1.pdf (2,03MB)
XII / 103 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości PDFU_2015-11-16_XII-103-15.pdf (94,89KB)
XII / 102 / 15 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2015-11-16_XII-102-15.pdf (94,08KB)
XII / 101 / 15 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2015-11-16_XII-101-15.pdf (93,91KB)
XII / 100 / 15 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2015-11-16_XII-100-15.pdf (94,72KB)
XII / 99 / 15 w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich
na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
PDFU_2015-11-16_XII-99-15.pdf (111,25KB)
XII / 98 / 15 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 PDFU_2015-11-16_XII-98-15.pdf (311,60KB)
XII / 97 / 15 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2015-11-16_XII-97-15.pdf (283,03KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-10-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XI / 96 / 15 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne PDFU_2015-10-19_XI-96-15.pdf (177,89KB)
XI / 95 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości PDFU_2015-10-19_XI-95-15.pdf (95,48KB)
XI / 94 / 15 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania PDFU_2015-10-19_XI-94-15.pdf (335,96KB)
XI / 93 / 15 w sprawie opłaty targowej PDFU_2015-10-19_XI-93-15.pdf (101,12KB)
XI / 92 / 15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU_2015-10-19_XI-92-15.pdf (361,18KB)
XI / 91 / 15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU_2015-10-19_XI-91-15.pdf (103,56KB)
XI / 90 / 15 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2015-10-19_XI-90-15.pdf (276,88KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-09-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
X / 89 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości PDFU_2015-09-21_X-89-15.pdf (97,19KB)
X / 88 / 15 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2015-09-21_X-88-15.pdf (368,33KB)
X / 87 / 15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018 PDFU_2015-09-21_X-87-15.pdf (48,26KB)
PDFU_2015-09-21_X-87-15_zał-nr-1.pdf (115,12KB)
PDFU_2015-09-21_X-87-15_zał-nr-2.pdf (86,20KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 17-08-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IX / 86 / 15 w sprawie zapewnienia środków na remonty mienia komunalnego PDFU_2015-08-17_IX-86-15.pdf (96,94KB)
IX / 85 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości PDFU_2015-08-17_IX-85-15.pdf (95,15KB)
IX / 84 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości PDFU_2015-08-17_IX-84-15.pdf (97,45KB)
IX / 83 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości PDFU_2015-08-17_IX-83-15.pdf (97,88KB)
IX / 82 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości PDFU_2015-08-17_IX-82-15.pdf (95,81KB)
IX / 81 / 15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej PDFU_2015-08-17_IX-81-15.pdf (104,60KB)
IX / 80 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice PDFU_2015-08-17_IX-80-15.pdf (138,37KB)
IX / 79 / 15 w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice PDFU_2015-08-17_IX-79-15.pdf (107,78KB)
IX / 78 / 15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej PDFU_2015-08-17_IX-78-15.pdf (97,48KB)
IX / 77 / 15 w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP PDFU_2015-08-17_IX-77-15.pdf (100,15KB)
IX / 76 / 15 w sprawie  powołania składu Komisji Rolno – Ekologicznej PDFU_2015-08-17_IX-76-15.pdf (96,95KB)
IX / 75 / 15 w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych PDFU_2015-08-17_IX-75-15.pdf (100,49KB)
IX / 74 / 15 w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Finansowej PDFU_2015-08-17_IX-74-15.pdf (99,03KB)
IX / 73 / 15 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2015-08-17_IX-73-15.pdf (94,78KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 22-06-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VIII / 72 / 15 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFU_2015-06-22_VIII-72-15.pdf (193,24KB)
VIII / 71 / 15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym PDFU_2015-06-22_VIII-71-15.pdf (104,35KB)
VIII / 70 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Branice PDFU_2015-06-22_VIII-70-15.pdf (138,33KB)
VIII / 69 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki PDFU_2015-06-22_VIII-69-15.pdf (138,36KB)
VIII / 68 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce PDFU_2015-06-22_VIII-68-15.pdf (138,71KB)
VIII / 67 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice PDFU_2015-06-22_VIII-67-15.pdf (138,67KB)
VIII / 66 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka PDFU_2015-06-22_VIII-66-15.pdf (138,10KB)
VIII / 65 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle PDFU_2015-06-22_VIII-65-15.pdf (138,85KB)
VIII / 64 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka PDFU_2015-06-22_VIII-64-15.pdf (137,99KB)
VIII / 63 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice PDFU_2015-06-22_VIII-63-15.pdf (138,35KB)
VIII / 62 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice PDFU_2015-06-22_VIII-62-15.pdf (138,66KB)
VIII / 61 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice PDFU_2015-06-22_VIII-61-15.pdf (138,67KB)
VIII / 60 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice PDFU_2015-06-22_VIII-60-15.pdf (137,79KB)
VIII / 59 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka PDFU_2015-06-22_VIII-59-15.pdf (137,88KB)
VIII / 58 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice PDFU_2015-06-22_VIII-58-15.pdf (138,58KB)
VIII / 57 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice PDFU_2015-06-22_VIII-57-15.pdf (138,52KB)
VIII / 56 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce PDFU_2015-06-22_VIII-56-15.pdf (136,06KB)
VIII / 55 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia PDFU_2015-06-22_VIII-55-15.pdf (137,13KB)
VIII / 54 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin PDFU_2015-06-22_VIII-54-15.pdf (138,09KB)
VIII / 53 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turków PDFU_2015-06-22_VIII-53-15.pdf (138,36KB)
VIII / 52 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice PDFU_2015-06-22_VIII-52-15.pdf (138,67KB)
VIII / 51 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany PDFU_2015-06-22_VIII-51-15.pdf (138,01KB)
VIII / 50 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości PDFU_2015-06-22_VIII-50-15.pdf (96,96KB)
VIII / 49 / 15 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2015-06-22_VIII-49-15.pdf (278,96KB)
VIII / 48 / 15 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 PDFU_2015-06-22_VIII-48-15.pdf (99,33KB)
VIII / 47 / 15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2014
PDFU_2015-06-22_VIII-47-15.pdf (93,25KB)
VIII / 46 / 15 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2015-06-22_VIII-46-15.pdf (94,05KB)
VIII / 45 / 15 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2015-06-22_VIII-45-15.pdf (93,96KB)
VIII / 44 / 15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2015-06-22_VIII-44-15.pdf (93,89KB)
VIII / 43 / 15 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2015-06-22_VIII-43-15.pdf (22,67KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-05-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VII / 42 / 15 w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" PDFU_2015-05-18_VII-42-15.pdf (902,97KB)
VII / 41 / 15 w sprawie członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż dobrej ziemi” PDFU_2015-05-18_VII-41-15.pdf (104,57KB)
VII / 40 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości PDFU_2015-05-18_VII-40-15.pdf (97,17KB)
VII / 39 / 15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PDFU_2015-05-18_VII-39-15.pdf (107,92KB)
VII / 38 / 15 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2015-05-18_VII-38-15.pdf (192,97KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 27-04-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VI / 37 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2015-04-27_VI-37-15.pdf (94,30KB)
VI / 36 / 15 w sprawie przekazania nieruchomości PDFU_2015-04-27_VI-36-15.pdf (95,28KB)
VI / 35 / 15 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice PDFU_2015-04-27_VI-35-15.pdf (138,90KB)
VI / 34 / 15 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2015-04-27_VI-34-15.pdf (274,31KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 23-03-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
V / 33 / 15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PDFU_2015-03-23_V-33-15.pdf (93,53KB)
V / 32 / 15 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFU_2015-03-23_V-32-15.pdf (181,62KB)
V / 31 / 15 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2015-03-23_V-31-15.pdf (154,85KB)
V / 30 / 15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFU_2015-03-23_V-30-15.pdf (454,42KB)
V / 29 / 15 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki PDFU_2015-03-23_V-29-15.pdf (87,15KB)
V / 28 / 15 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Branice PDFU_2015-03-23_V-28-15.pdf (91,36KB)
V / 27 / 15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2015-03-23_V-27-15.pdf (88,39KB)
V / 26 / 15 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2015-03-23_V-26-15.pdf (353,96KB)
V / 25 / 15 zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018 PDFU_2015-03-23_V-25-15.pdf (31,73KB)
PDFU_2015-03-23_V-25-15_zał-nr-1.pdf (104,38KB)
PDFU_2015-03-23_V-25-15_zał-nr-2.pdf (69,52KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 16-02-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IV / 24 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości PDFU_2015-02-16_IV-24-15.pdf (86,76KB)
IV / 23 / 15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDFU_2015-02-16_IV-23-15.pdf (211,57KB)
IV / 22 / 15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok PDFU_2015-02-16_IV-22-15.pdf (129,21KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-01-2015r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
III / 21 / 15 w sprawie załatwienia skargi z dnia 13 listopada 2014 r. na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2015-01-19_III-21-15.pdf (29,16KB)
III / 20 / 15 w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 listopada 2014 r. na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2015-01-19_III-20-15.pdf (31,77KB)
III / 19 / 15 w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 listopada 2014 r. na działalność Wójta Gminy Branice PDFU_2015-01-19_III-19-15.pdf (28,14KB)
III / 18 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2015-01-19_III-18-15.pdf (27,23KB)
PDFU_2015-01-19_III-18-15_zał-graficzny.pdf (521,00KB)
III / 17 / 15 w sprawie nabycia nieruchomości PDFU_2015-01-19_III-17-15.pdf (24,35KB)
III / 16 / 15 w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości PDFU_2015-01-19_III-16-15.pdf (24,07KB)
PDFU_2015-01-19_III-16-15_zał-graficzny.pdf (843,56KB)
III / 15 / 15 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok PDFU_2015-01-19_III-15-15.pdf (26,37KB)
III / 14 / 15 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2015 rok PDFU_2015-01-19_III-14-15.pdf (31,81KB)
III / 13 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
PDFU_2015-01-19_III-13-15.pdf (181,43KB)
III / 12 / 15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2015r. PDFU_2015-01-19_III-12-15.pdf (111,04KB)
III / 11 / 15 w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Branice PDFU_2015-01-19_III-11-15.pdf (15,52KB)
III / 10 / 15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok PDFU_2015-01-19_III-10-15.pdf (530,19KB)
III / 9 / 15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018 PDFU_2015-01-19_III-9-15.pdf (33,41KB)
PDFU_2015-01-19_III-9-15_zał-nr-1.pdf (104,28KB)
PDFU_2015-01-19_III-9-15_zał-nr-2.pdf (69,53KB)