Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-01-20 - Obwieszczenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Dzierżkowice oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice

Branice, dnia 20.01.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
z dnia 20 stycznia 2015 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 4G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dzierżkowice, § 17 Uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 112, poz. 1351 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355)

 

Zwołuje się w dniu 5 lutego 2015 r. zebranie wiejskie wsi Dzierżkowice celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Dzierżkowice oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice.   

 

Zebranie odbędzie się o godz. 17.00  w byłej Świetlicy Spółdzielni Rolniczej w Dzierżkowicach.

 

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl) oraz u sołtysa wsi Dzierżkowice.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Załączniki:

PDFProjekt statutu Dzierżkowice.pdf (140,55KB)