Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-01-14 - Obwieszczenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Boboluszki oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Boboluszki

Branice, dnia 14.01.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
z dnia 14 stycznia 2015 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 2G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Boboluszki i Branice, § 22 Uchwały Nr XXI/99/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004  r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355)

 

Zwołuje się w dniu 28 stycznia 2015 r. zebranie wiejskie wsi Boboluszki celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Boboluszki oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Boboluszki.

Zebranie odbędzie się o godz. 17.30  w Świetlicy Wiejskiej w Boboluszkach.

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl) oraz u sołtysa wsi Boboluszki od dnia 20 stycznia 2015r. 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Załącznik:

PDFProjekt statutu Boboluszki.pdf (139,97KB)