Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-05-12. - ZP.271.IR.7030.1-eksp.1.2014 - Unieważnienie postępowania przetargowego - Wykonanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz usuwania niesprawności urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Branice

Branice, dnia 2014-05-12

 

NR ZP.271.IR.7030.1-eksp.1.2014

 

 

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz usuwania niesprawności urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Branice składającego się z 676 punktów świetlnych stanowiących majątek Gminy Branice zainstalowanych na słupach stanowiących własność Zakładu energetycznego w celu utrzymania ich w pełnej gotowości i sprawności technicznej w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2015 r."

 

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr ZP.271.IR.7030.1-eksp.2014, ogłoszonego w BZP pod Nr 120918-2014 (data zamieszczenia 09.04.2014 r.) dotyczącego zadania pn. : „Wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz usuwania niesprawności urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Branice składającego się z 676 punktów świetlnych stanowiących majątek Gminy Branice zainstalowanych na słupach stanowiących własność Zakładu energetycznego w celu utrzymania ich w pełnej gotowości i sprawności technicznej w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2015 r.”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy.

 

Uzasadnienie:

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomienie wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax 77 486 82 30.

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Maria Krompiec