Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2014 roku

Uchwała nr 189/2015 - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Branice za 2014r.

 

Uchwała nr 381/2014 - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 września 2014r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

 

 

 Rb-Z  - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
PDFRB-Z-2014-1kw.pdf (82,43KB) PDFRb-Z-2014-2kw.pdf (82,52KB) PDFRb-Z-2014-3kw.pdf (83,14KB) PDFRb-Z-2014-4kw.pdf (85,84KB)

 

 Rb-N  - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
PDFRB-N-2014-1kw.pdf (292,05KB) PDFRb-N-2014-2kw.pdf (291,56KB) PDFRb-N-2014-3kw.pdf (292,71KB) PDFRb-N-2014-4kw.pdf (291,91KB)

 

 Rb-30S  - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych
I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
PDFRB-30S-2014-1kw.pdf (234,88KB) PDFRb-30S-2014-2kw.pdf (234,73KB) PDFRb-30S-2014-3kw.pdf (235,17KB) PDFRb-30S-2014-4kw.pdf (234,18KB)

 

 Rb-28S  - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
PDFRB-28S-2014-1kw.pdf (1,05MB) PDFRb-28S-2014-2kw.pdf (1,13MB) PDFRb-28S-2014-3kw.pdf (1,15MB) PDFRb-28S-2014-4kw.pdf (1,15MB)

 

 Rb-27S  - Miesięczne sprawozdanie  z wykonania planu  dochodów  budżetowych
I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
PDFRb-27S-2014-1kw.pdf (714,90KB) PDFRb-27S-2014-2kw.pdf (785,47KB) PDFRb-27S-2014-3kw.pdf (800,13KB) PDFRb-27S-2014-4kw.pdf (811,23KB)

 

 Rb-NDS  - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014 IV kwartał 2014
PDFRB-NDS-2014-1kw.pdf (208,90KB) PDFRb-NDS-2014-2kw.pdf (209,33KB) PDFRb-NDS-2014-3kw.pdf (209,17KB) PDFRb-NDS-2014-4kw.pdf (209,00KB)