Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09-04-2014r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nysa, dnia 09-04-2014r.

 

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn.:
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Linki do stron:

Biuletyn UZP:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl

Strona internetowa Zamawiającego:
http://www.bip.nysa.pl/