Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-06-06 - BG.6870.11.2024.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 05.06.2024 r.

 

BG.6870.11.2024.MM

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki
i nr KW

Pow.
i położenie

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr 994/12

 

KW nr OP1G/00028303/3

 

 

0,0496 ha

Lewice

 

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem, obszary rolne, obszary cieków wodnych, stawów, zbiorników

Działka zlokalizowana jest wewnątrz wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki niekorzystny, nieregularny wielokąt, miejscami wąski, niweleta mocno zróżnicowana, niewielką część działki stanowi skarpa. Działka częściowo porośnięta jest krzewami i drzewami. Ze względu na kształt działki zabudowa jest ograniczona. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

10 500,00 zł

Sprzedaż nieruchomości.

Działka nr 122

 

KW nr OP1G/00023927/8

0,3600 ha Dzbańce

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem, obszary zieleni

Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz gruntami ornymi. Kształt działki to regularny czworokąt, niweleta znacznie pofałdowana. Dojazd do działki drogą boczną o nawierzchni utwardzonej kamieniem polnym, jednakże wjazd utrudniony ze względu na dużą różnicę pomiędzy niwletą drogi, a niweletą działki. Działka porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami do usunięcia.

62 500,00 zł

Sprzedaż nieruchomości.

Część działki nr 419

 

KW nr OP1G/00033280/3

50 m2

Wiechowice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – kiosk handlowy.

Czynsz miesięczny

150,00 zł  + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 17.07.2024 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 26.06.2024 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.