Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-05-29 - BG.6733.3.1.2024.MAL - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej na odcinku Bliszczyce – Lewice”

dnia, 29.05.2024 r.

 

BG.6733.3.1.2024.MAL

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie ścieżki rowerowej na odcinku Bliszczyce – Lewice”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 712 a.m.1, 708 a.m.1, 696 a.m.1, 698 a.m.1, 699 a.m1, 710 a.m.1, 704 a.m.1 (w części objętych wnioskiem) obręb Bliszczyce, gmina Branice.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn.zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bliszczyce – Lewice”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 712 a.m.1, 708 a.m.1, 696 a.m.1, 698 a.m.1, 699 a.m1, 710 a.m.1, 704 a.m.1 (w części objętych wnioskiem) obręb Bliszczyce, gmina Branice.

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Gmina Branice, reprezentowana przez Wójta – Sebastiana Baca.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 3)

z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Bliszczyce
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl