Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-04-10 - GL.ZUZ.1.4210.352.2023.MS - RKW-2024-1093 - PGWWP - Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH

Gliwice, 26 marca 2024 r.

GL.ZUZ.1.4210.352.2023.MS
RKW-2024-1093

 

ZAWIADOMIENIIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),

informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek osoby fizycznej, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 241, obręb 0002 Boboluszki, gmina Branice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. [...]

Dokument źródłowy: