Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-04-10 - GL.ZUZ.1.4210.429.2023.AK - RKW-2024-998 - PGWWP - Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH

 

Gliwice, 19 marca 2024 r.

GL.ZUZ.1.4210.429.2023.AK
RKW-2024-998

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),

informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek spółki TOP FARMS Głubczyce Sp. z o. o., 48-100 Głubczyce, ul. Bolesława Chrobrego 23, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia Zakładu Rolnego w Dzbańcach, istniejącym wylotem W-1 do urządzenia wodnego - rowu w km 0+218 i istniejącym wylotem W-2 do urządzenia wodnego - rowu w km 0+087, na działce nr 344/1 obręb 0004 Dzbańce, Gmina Głubczyce. [...]

Dokument źródłowy: PDFPGWWP-DZZ-w-Gliwicach-Zawiadomienie-GL-ZUZ-1-4210-429-2023-AK-RKW-2024-998-2024-03-19.pdf (406,42KB)