Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-04-05 - BG.6840.4.2024.MM - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 192/4, o powierzchni 0,1577 ha, położonej w miejscowości Wódka

Branice, 05.04.2024 r.

 

BG.6840.4.2024.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie
(P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka nr 192/4

 

KW nr OP1G/00033307/9

0,1577 ha

Wódka

 

(S) w części obszary rolne, a w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

10.05.2024r.

godz. 10:00

31 150,00 zł + VAT

4 000,00 zł

wpłata do

06.05.2024r.

Sprzedaż nieruchomości.

 

Opis: Działka zlokalizowana jest na skraju wsi w pobliżu kościoła, zabudowań mieszkalnych i gruntów ornych. Kształt działki  korzystny regularny czworokąt, niweleta lekko pochyła. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drzewami owocowymi do usunięcia. Dojazd do działki pośrednio poprzez drogi wewnętrzne (dz. nr 305 i 277/5)  z drogi publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Brak uzbrojenia technicznego. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku”.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.