Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-04-04 - BG.6870.8.2024.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 04.04.2024 r.

 

BG.6870.8.2024.MM

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 357

 

KW nr OP1G/00023893/0

 

Działka nr 346/2

KW nr OP1G/00023807/1

1,2937 ha

Bliszczyce

 

0,4321 ha

Bliszczyce

 

 

(S) obszary rolne

Działki mają kształt wydłużonych czworokątów i są użytkowane rolniczo. Położone są w niewielkiej odległości od siebie wśród gruntów rolnych. Dojazd do działki nr 357 drogą o nawierzchni asfaltowej, do działki nr 346/2 drogą transportu rolnego.

171 000,00 zł

Zamiana nieruchomości na działki nr 351 i 352 w Branicach.

Działka nr 330/1

 

KW nr OP1G/00006420/9

0,1200 ha Niekazanice

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz gruntami ornymi. Kształt działki to regularny wielokąt, niweleta pofałdowana. Dojazd do działki droga wojewódzką. Działka porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami do usunięcia. Uzbrojenie techniczne – wodociąg.

48 642,00 zł

Sprzedaż nieruchomości.

Działka nr 342 i 343

 

KW nr OP1G/00023458/9

0, 4400 ha

Boboluszki

(S) obszary rolne

Grunt o klasoużytkach RII i RIIIa z przeznaczeniem a użytkowanie rolnicze. Kształt działek korzystny. Dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

528,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 16.05.2024 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.04.2024 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.