Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach - warunki legalnego wydobywania kopalin na potrzeby własne

 

Warunkiem legalnego wydobycia jest:

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m3  w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7 dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach – druk zgłoszenia do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w zakładce Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

https://wug.bip.info.pl/plik.php?id=5171105&wer=1
https://wug.bip.info.pl/plik.php?id=5171106&wer=1

 

Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
ul. Obroki 87
40-833 Katowice

tel. 32 788 98 51
email:

 

OUG-Katowice-ulotka.png