Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-03-01 - BG.6870.5.2024.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 01.03.2024 r.

 

BG.6870.5.2024.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 36

KW nr OP1G/00024625/8

0,1000 ha

Niekazanice

 

 

 

(S) obszary rolne

Działka stanowi według wypisu z rejestru gruntów pastwisko PsII. Obecnie jest nieużytkowana, teren lekko pofałdowany, na skraju terenu występują dziko rosnące  krzewy i drzewa. Działka położona jest na obrzeżach wsi, dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym.

4 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w przetargu nieograniczonym.

Działka nr 425/3

 

KW nr OP1G/00028303/3

 

 

0,0574 ha

Lewice

 

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka niezabudowana, przyległa do działki nr 424. W sąsiedztwie zlokalizowane są działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zabudowaniami gospodarczymi, boisko sportowe oraz kościół katolicki. Kształt działki korzystny  - regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła wyniesiona w stosunku do drogi gminnej. Działka posiada dostęp do uzbrojenia: wodociąg, energia elektryczna i kanalizacja sanitarna. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi drzewami owocowymi i krzewami.

26 500,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 424.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 12.04.2024 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 22.03.2024 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.