Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednostki Pomocnicze

art. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
  1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze : sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne.Jednostką pomocniczą może być  również położone na terenie gminy miasto.
  2.  jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
  3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia  jednostki pomocniczej  określa statut  gminy..."

 

Siedziba jednostek pomocniczych:
Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

W gminie Branice  funkcjonuje 21 sołectw:

 

Bliszczyce

liczba mieszkańców: 556

sołtys: Podkówka Marian
Bliszczyce 69, 48-140 Branice
tel. 665 673 999
e-mail:

 

Boboluszki

liczba mieszkańców: 313

sołtys: Lenartowicz Roman
tel. 77 486-81-27

 

Branice

liczba mieszkańców: 2085

sołtys: Anna Gołuchowska-Sipel
ul. 1 Maja 62, 48-140 Branice
e-mail.

 

Dzierżkowice

liczba mieszkańców: 145

sołtys: Maksymowicz Andrzej
Dzierżkowice, 48 – 140 Branice
e-mail: 

 

Dzbańce

liczba mieszkańców: 50

sołtys: Humeniuk-Wiśniewska Marta
Dzbańce 6, 48 – 140 Branice
tel. 77 485-72-84, 661-518-015
e-mail:

 

Dzbańce-Osiedle

liczba mieszkańców: 465

sołtys: Kudzia Kazimierz
Dzbańce-Osiedle 1b, 48 – 140 Branice
tel. 692 408 278

 

Gródczany

liczba mieszkańców: 148

sołtys: Russ Fabian
Gródczany 15, 48-140 Branice
tel. 512 471 548
e-mail:

 

Jabłonka

liczba mieszkańców: 56

sołtys: Janiszewska Grażyna
Jabłonka 16, 48 – 140 Branice
tel. 664 115 943
e-mail:

 

Jakubowice

liczba mieszkańców: 130

sołtys:

 

Jędrychowice

liczba mieszkańców: 146

sołtys: Żłobicka Jadwiga
Jędrychowice 20, 48 – 140 Branice
tel. 663 769 689

 

Lewice

liczba mieszkańców: 454

sołtys: Spalik Bożena
Lewice 64, 48 – 140 Branice
tel. 697 688 469

 

Michałkowice

liczba mieszkańców: 174

sołtys: Ociepa Agata
Michałkowice 15, 48 – 140 Branice
tel. 724-285-763

 

Niekazanice z przysiółkiem Niekazanice-Kałduny

liczba mieszkańców: 134 + 4

sołtys: Bartoszewski Jan
Niekazanice 12, 48 – 140 Branice
tel. 697 609 145
e-mail:

 

Posucice

liczba mieszkańców: 203

sołtys: Bedryj Ewelina
Posucice 17/1, 48-140 Branice
tel. 782 379 207
e-mail:

 

Turków

liczba mieszkańców: 85

sołtys: Lubczyk Krystyna
Turków 13, 48 – 140 Branice
tel. 77 486-88-54, 783-969-098

 

Uciechowice

liczba mieszkańców: 126

sołtys: Nowak Beata
Uciechowice 51, 48 – 140 Branice
tel. 77 486-87-66, 783 671 506
e-mail:

 

Wiechowice

liczba mieszkańców: 183

sołtys: Kukuczka Franciszek
ul. Al. Jana Pawła II 43, Wiechowice,  48 – 140 Branice
tel. 667 504 203

 

Włodzienin

liczba mieszkańców: 484

sołtys: Cokot Sandra
Włodzienin 59, 48 – 140 Branice
tel. 724 101 278

 

Włodzienin-Kolonia

liczba mieszkańców: 203

sołtys: Szymuś Joanna
Włodzienin – Kolonia 16/4, 48 – 100 Głubczyce
tel. 783 688 461

 

Wódka

liczba mieszkańców: 196

sołtys: Jeziorski Dawid
Wódka 26A, 48 – 140 Branice
tel. 77 486-80-18, 508-530-571
e-mail:

 

Wysoka

liczba mieszkańców: 498

sołtys: Węgrzyn Ewa
Wysoka 126A/4, 48 – 140 Branice
tel. 881 672 755