Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-02-09 - BG.6840.3.1.2022.MM - I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży działek nr 415; 442/1; 450; 451; 453; 454; 456; 425, o powierzchni 1,3200 ha, położonych w miejscowości Niekazanice

Branice, 08.02.2024 r.

 

BG.6840.3.1.2022.MM 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działki nr 415; 442/1; 450; 451; 453; 454; 456

KW nr OP1G/00033257/3

Działka nr 425

KW nr OP1G/00033258/0

1,3200 ha

Niekazanice

(S) obszary rolne

13.03.2024r.

godz. 10:00

100 700,00 zł

11 000,00 zł

wpłata do

08.03.2024r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

 

Opis: Działki położone są w obrębie gruntów wsi Niekazanice, mają kształt wydłużonych wąskich wielokątów i są użytkowane rolniczo. Położone są w niewielkiej odległości od siebie, wśród gruntów rolnych. Dojazd do działek drogami gruntowymi.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.