Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-02-05 - BG.6840.12.3.2023.MM - II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 216/2, o powierzchni 0,0971 ha, położonej w miejscowości Wysoka

Branice, 05.02.2024 r.

 

BG.6840.12.3.2023.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka nr 216/2

 

KW nr OP1G/00036896/5

0,0971 ha

Wysoka

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

08.03.2024r.

godz. 10:30

15 500,00 zł

3 000,00 zł

wpłata do

05.03.2024r.

Sprzedaż nieruchomości.

 

Opis: Działka zlokalizowana jest wśród gruntów zabudowanych oraz rolnych. Obecnie użytkowana jest rolniczo. Kształt działki mało korzystny – wąski czworokąt (ograniczona możliwość zabudowy), niweleta płaska. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.