Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko pracy ds. podatkowych – księgowa podatkowa

Stanowisko pracy ds. podatkowych – księgowa podatkowa

Krynicka Lucyna

 

pokój: II piętro, numer 27

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 27

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat oraz nadzór i kontrola poboru podatków przez inkasentów.
 2. Terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach pieniężnych, podatkach i opłatach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji.
 3. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.
 4. Współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową.
 5. Prowadzenie statystyki z zakresu realizowanych spraw.
 6. Dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych.
 7. Prowadzenie kart kontowych sprzedaży na raty – mieszkań, lokali użytkowych i garaży.
 8. Prowadzenie kart kontowych, rozliczanie, windykację i egzekucję niepodatkowych należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne i prawne, opłat, kar.
 9. Prowadzenie kart kontowych i rozliczanie dzierżaw.
 10. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.