Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024-01-31 - BG.6840.11.1.2023.MW - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego najmu lokalu użytkowego o powierzchni 9,40 m2, znajdującego się w budynku w Branicach przy ul. Szpitalnej 20, położonego na działce nr 132/22

Branice, dnia 31.01.2024 r.

 

BG.6840.11.1.2023.MW

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 31.01.2024 r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył najmu lokalu użytkowego o powierzchni 9,40 m2 znajdującego się w budynku w Branicach przy ul. Szpitalnej 20, położonego na działce nr 132/22. Działka nr 132/22 opisana jest w KW nr OP1G/00036896/5.
  2. Do przetargu przystąpił jeden oferent.
  3. Cena wywoławcza czynszu najmu za przedmiotowy lokal w I przetargu wynosiła: 45,12 zł + VAT.
  4. Wyżej opisany lokal został wynajęty za kwotę 50,00 zł. + VAT.
  5. Najemcą ww. lokalu została p. Karolina Jaroszewska.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Małgorzata Wróblewska