Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2024 roku

 

Posiedzenie z dnia 06-05-2024r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
I / 12 / 24 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” PDFU_2024-05-06_I-12-24.pdf (219,12KB)
I / 11 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 PDFU_2024-05-06_I-11-24.pdf (220,70KB)
I / 10 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2024-05-06_I-10-24.pdf (155,18KB)
I / 9 / 24 zmieniająca uchwałę Nr LXI/617/23 Rady Gminy Branice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2024-2027 PDFU_2024-05-06_I-9-24.pdf (3,87MB)
I / 8 / 24 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2024-05-06_I-8-24.pdf (720,13KB)
I / 7 / 24 w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Branice PDFU_2024-05-06_I-7-24.pdf (159,80KB)
I / 6 / 24 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDFU_2024-05-06_I-6-24.pdf (158,92KB)
I / 5 / 24 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej PDFU_2024-05-06_I-5-24.pdf (158,07KB)
I / 4 / 24 w sprawie powołania składu Komisji Lokalno-Rolnej PDFU_2024-05-06_I-4-24.pdf (164,26KB)
I / 3 / 24 w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Oświatowej PDFU_2024-05-06_I-3-24.pdf (166,20KB)
I / 2 / 24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2024-05-06_I-2-24.pdf (154,63KB)
I / 1 / 24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2024-05-06_I-1-24.pdf (152,86KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 26-03-2024r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LXV / 663 / 24 w sprawie sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach PDFU_2024-03-26_LXV-663-24.pdf (165,17KB)
LXV / 662 / 24 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/580/23 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice PDFU_2024-03-26_LXV-662-24.pdf (163,40KB)
LXV / 661 / 24 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/579/23 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice PDFU_2024-03-26_LXV-661-24.pdf (164,32KB)
LXV / 660 / 24 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/578/23 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice PDFU_2024-03-26_LXV-660-24.pdf (164,71KB)
LXV / 659 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-659-24.pdf (156,87KB)
LXV / 658 / 24 w sprawie przystąpienia Gminy Branice do realizacji projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. PDFU_2024-03-26_LXV-658-24.pdf (271,84KB)
LXV / 657 / 24 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2024 r.” PDFU_2024-03-26_LXV-657-24.pdf (329,76KB)
LXV / 656 / 24 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2024-03-26_LXV-656-24.pdf (208,22KB)
LXV / 655 / 24 zmieniająca uchwałę Nr LXI/617/23 Rady Gminy Branice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2024-2027 PDFU_2024-03-26_LXV-655-24.pdf (4,05MB)
LXV / 654 / 24 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2024-03-26_LXV-654-24.pdf (850,24KB)
LXV / 653 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-653-24.pdf (156,00KB)
LXV / 652 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-652-24.pdf (156,20KB)
LXV / 651 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-651-24.pdf (156,22KB)
LXV / 650 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-650-24.pdf (156,63KB)
LXV / 649 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-649-24.pdf (156,89KB)
LXV / 648 / 24 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-648-24.pdf (157,00KB)
LXV / 647 / 24 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-647-24.pdf (156,33KB)
LXV / 646 / 24 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-646-24.pdf (156,34KB)
LXV / 645 / 24 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2024-03-26_LXV-645-24.pdf (156,11KB)
LXV / 644 / 24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Branice PDFU_2024-03-26_LXV-644-24.pdf (163,11KB)
LXV / 643 / 24 w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice oraz nadania żłobkowi nazwy Gminny Żłobek „Pluszowego Misia” w Branicach PDFU_2024-03-26_LXV-643-24.pdf (257,43KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 04-03-2024r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LXIV / 642 / 24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków PDFU_2024-03-04_LXIV-642-24.pdf (219,35KB)
LXIV / 641 / 24 w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania publicznego pn.: „Piłkarskie witaminy” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego 2024 r. – VI edycja” PDFU_2024-03-04_LXIV-641-24.pdf (162,76KB)
LXIV / 640 / 24 w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania publicznego pn.: „Tylko najlepsi zostają strażakami” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego 2024 r. – VI edycja” PDFU_2024-03-04_LXIV-640-24.pdf (163,42KB)
LXIV / 639 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Gmina Głuchołazy, Gmina Branice, Gmina Kietrz i Powiat Prudnicki razem dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” PDFU_2024-03-04_LXIV-639-24.pdf (220,65KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 12-02-2024r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LXIII / 638 / 24 zmieniająca uchwałę Nr LXI/617/23 Rady Gminy Branice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2024-2027 PDFU_2024-02-12_LXIII-638-24.pdf (4,15MB)
LXIII / 637 / 24 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2024-02-12_LXIII-637-24.pdf (894,29KB)
LXIII / 636 / 24 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/633/24 rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach PDFU_2024-02-12_LXIII-636-24.pdf (162,27KB)
LXIII / 635 / 24 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2024-02-12_LXIII-635-24.pdf (156,25KB)
LXIII / 634 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2024-02-12_LXIII-634-24.pdf (156,54KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 15-01-2024r.

Nr uchwały Tytuł plik uchwały
LXII / 633 / 24 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach PDFU_2024-01-15_LXII-633-24.pdf (163,61KB)
LXII / 632 / 24 w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Branice PDFU_2024-01-15_LXII-632-24.pdf (180,39KB)
LXII / 631 / 24 zmieniająca uchwałę Nr LXI/617/23 Rady Gminy Branice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2024-2027 PDFU_2024-01-15_LXII-631-24.pdf (3,98MB)
LXII / 630 / 24 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2024-01-15_LXII-630-24.pdf (816,17KB)
LXII / 629 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2024-01-15_LXII-629-24.pdf (157,21KB)
LXII / 628 / 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2024-01-15_LXII-628-24.pdf (157,12KB)
LXII / 627 / 24 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2024-01-15_LXII-627-24.pdf (155,87KB)
LXII / 626 / 24 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2024-01-15_LXII-626-24.pdf (156,15KB)