Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-12-29 - BG.6840.11.2023.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego: działka nr 132/22, o powierzchni 9,40 m2 , w miejscowości Branice

Branice, 28.12.2023 r.

 

BG.6840.11.2023.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW
Pow. i położenie Przeznaczenie w planie (P)/studium (S) Termin przetargu Cena
wywoławcza do  przetargu
Wadium
/zł/
i termin wpłaty
uwagi
Działka nr 132/22 KW nr OP1G/00034977/3 Lokal użytkowy 9,40 m2 Branice   (P) teren zabudowy usług publicznych 31.01.2024r. godz. 10:00 45,12 zł + VAT wg obowiązującej stawki + podatek od nieruchomości 9,00 zł wpłata do 25.01.2024r. Najem lokalu na okres 3 lat. Czynsz miesięczny płatny do 15 każdego miesiąca.

 

Opis: Lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.