Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-11-21 - Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, w przedmiocie: Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego do 35 KM, z tuzem, pługiem śnieżnym oraz posypywarką piasku

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych
o wartości z przedziału cenowego:
od 80.000 PLN do 130.000 PLN netto

 

Branice, 21.11.2023r.

Znak sprawy BG.271.2.2023.MK

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
NIP: 7481518612

ZAPYTANIE CENOWE


Zamawiający: Gmina Branice

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego do 35 KM, z tuzem, pługiem śnieżnym oraz posypywarką piasku.
  1. Fabrycznie nowa posypywarka piasku.
   • pojemność do 0,5 m3,
   • zastosowanie do piasku i soli,
   • odśrodkowy system wysiewu,
   • regulacja szerokości wysiewu,
   • plandeka
  2. Fabrycznie nowy pług śnieżny
   • szerokość do 1600 mm,
   • lemiesz gumowy amortyzowany,
   • płozy podporowe,
   • min. cztery pozycje robocze,
   • pług zwieszany sztywny, TUZ cat. 0/I
   • sterowanie joystickiem z kabiny ciągnika.
  3. Fabrycznie nowy ciągnik do 35 KM.
   • TUZ przedni z wyjściami hydraulicznymi,
   • szerokość do 1500 mm,
   • opony przemysłowe,
   • kabina ogrzewana,
   • dwie pary wyjść hydraulicznych z tyłu,
   • przekładnia mechaniczna do 12/12,
   • światła drogowe i robocze,
   • lampa ostrzegawcza (migacz),
   • homologacja.
 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 22.12.2023r.
 3. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Branice, sekretariat pok. 20 do 28.11.2023r. do godz.14.30. (osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej). Oferta w kopercie uniemożliwiającej nieautoryzowane otwarcie, zabezpieczona pieczęcią oferenta z dopiskiem „nie otwierać przed 29.11.2023r godz.10.00”
 5. Termin otwarcia ofert: 29.11.2023r. godz.10.00
 6. Warunki płatności: przelew.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Kiszczyk, tel. 790-895-080
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 9. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 10. Dodatkowe wymogi ofertowe: opony przemysłowe, ciągnik przystosowany do zamontowania zamiatarki oraz przyczepy.
 11. Kryteria oceny oferty: cena 100%
 12. Dodatkowe uwagi:
  1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
  2. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Branice.
  3. zamawiający uprawniony jest do umorzenia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Projekt umowy
  5. Formularz ofertowy

 

 

PDFUmorzenie_postepowania_BG_271_2_2023_MK.pdf (148,57KB)

 

Załączniki

PDFzapytanie cenowe.pdf (37,61KB)
PDFprojekt umowy dostawa traktorka.pdf (60,25KB)
PDFFormularz ofertowy.pdf (236,96KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (26,50KB)
PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (191,13KB)