Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-10-26 - BG.6840.6.4.2022.MM - Ogłoszenie o sprostowaniu Informacji o wynikach przetargu z dnia 12.10.2023r., dotyczącego sprzedaży nieruchomości opisanej jako działki 188/8 i 187/3 w Branicach

Branice, dnia 25.10.2023 r.

 

BG.6840.6.4.2022.MM 

 

O G Ł O S Z E N I E

o sprostowaniu Informacji o wynikach przetargu

 

Wójt Gminy Branice, w nawiązaniu do Informacji o wynikach przetargu z dnia 12.10.2023 r dotyczącej wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości opisanej jako działki 188/8 i 187/3 w Branicach, zwanej dalej „Informacją”,  zawiadamia, że w punkcie 4 tej Informacji błędnie wpisano kwotę za którą sprzedana została wyżej wskazana nieruchomość. Prawidłowa kwota ceny sprzedaży nieruchomości została określona w protokole uzgodnień i wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Branicach i wynosi 58 580,00 zł + VAT, w związku z czym dokonuje się stosownego sprostowania opisanej wyżej Informacji.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.