Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-09-19 - GL.ZUZ.1.4210.287.2023JPA - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

Gliwice, dnia 11 września 2023r.

 

GL.ZUZ.1.4210.287.2023JPA
RKW-2023- 8788

 

Zawiadomienie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 414 ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 czerwca 2023 r. (data wpływu: 27.06.2023 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 14 lipca 2023 r. (data wpływu 14.07.2023 r.) oraz piśmie z dnia 4 września 2023 r. (data wpływu: 06.09.2023 r.) Gminy Branice, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Głubczyckiego z dnia 24 października 2013 . Nr OŚ. 6341.11.2013 na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu miejscowości Branice, zebranych w system kanalizacji deszczowej, do rowu.

Pełny dokument źródłowy: PDFPGWWP-DZZ-w-Gliwicach-GL-ZUZ-1-4210-287-2023-JPA-2023-09-11.pdf (554,18KB)