Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-09-08 - BG.6870.17.2023.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 08.09.2023 r.

 

BG.6870.17.2023.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Część działki nr 149/33

 

 

KW nr OP1G/00028107/9

 25 m2

Branice

 

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Część działki z przeznaczeniem na wiatę na odpady komunalne.

Czynsz miesięczny 55,00 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Działka nr 132/22

 

KW nr OP1G/00034977/3

 

Lokal użytkowy

9,40 m2

Branice

 

(P) teren zabudowy usług publicznych

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czynsz miesięczny 45,12 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca.

Najem lokalu na okres 3 lat.

Działka nr 216/2

 

KW nr OP1G/00036896/5

 

0,0971 ha

Wysoka

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest wśród gruntów zabudowanych oraz rolnych. Obecnie użytkowana jest rolniczo. Kształt działki mało korzystny – wąski czworokąt (ograniczona możliwość zabudowy), niweleta płaska. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej.

25 700,00 zł

Sprzedaż nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 20.10.2023 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.09.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.