Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-08-30 - BG.6733.5.1.2023.MM - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń”,

Branice, dnia 30.08.2023 r.

 

BG.6733.5.1.2023.MM

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń”, przewidzianej do realizacji na działce nr 464/2, obręb Bliszczyce, gmina Branice.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń”, przewidzianej do realizacji na działce nr 464/2, obręb Bliszczyce, gmina Branice.

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Dom Pomocy Społecznej w Klisinie.

 

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 3)

z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice i Bliszczyce

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl