Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-08-28 - BG.6733.4.2.2023.MAL - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia d110 na ulicy 1 Maja w Branicach”

Branice, dnia 28.08.2023 r.

 

BG.6733.4.2.2023.MAL

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia d110 na ulicy 1 Maja w Branicach”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1216/8 a.m.2 i nr 1216/5 a.m.5 obręb Branice, gmina Branice,

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 wraz z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 wraz z późn. zmianami)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia d110 na ulicy 1 Maja w Branicach”, przewidzianego do realizacji na działkach nr 1216/8 a.m.2 i nr 1216/5 a.m.5 obręb Branice, gmina Branice .

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Adam Figurny.

 

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 3) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Branice
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl