Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15 października 2023r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY (stan prawny na dzień 1 września 2023 r. - wyciąg)

PDFkodeks wyborczy - wyciąg Sejm 2023.pdf (1,20MB)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ( stan prawny na dzień 17 sierpnia 2023 r. - wyciąg na wybory i referendum 15.10.2023 r.)

PDFustawa o referendum ogólnokrajowym_wyciąg na 15.10.pdf (201,74KB)

 

Materiały szkoleniowe dla komisji wyborczych

PDFSEJM 2023 - Protokół obwodowy_SZKOLENIOWY.pdf (452,44KB)
PDFSENAT 2023 - Protokół obwodowy_SZKOLENIOWY.pdf (584,92KB)
PDFREFERENDUM 2023 - Protokół obwodowy_SZKOLENIOWY.pdf (632,39KB)
PDFSS RO 2023 - Prezentacja_okw.pdf (5,31MB)

https://youtu.be/gECA-lfCWeo
https://youtu.be/NVFGP-R6yi8

https://youtu.be/-JptceWTOJI
https://youtu.be/Xn5CADZZ1Ug
https://youtu.be/qxmc522ffwk

https://drive.google.com/drive/folders/1HoYh3R5uVaMEz1ker6Tf7MAKAAhZ9iCs

 

Informacja dla OKW 3 i OKW 7- posiedzenie 4.10.2023- głosowanie korespondencyjne
W dniu 4.10.2023r. (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej UG Branice odbędą się posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3 i 7 celem przygotowania pakietów wyborczych oraz ostemplowania kart do głosowania

Szkolenia dla Obwodowych Komisji Wyborczych
Szkolenie dla OKW 1 do OKW 7 odbędzie się dnia 5.10.2023 godz. 15:00 sala konferencyjna UG Branice
Szkolenie dla OKW 8 do OKW 13 odbędzie się dnia 6.10.2023 godz. 15:00 sala konferencyjna UG Branice

 

Dyżury w Urzędzie Gminy Branice

  • Urzędnik Wyborczy  w dniu 14.10.2023 w godzinach 8.00- 12.00 tel. 533305424
  • Urzędnik Wyborczy  od godziny 1230 do zakończenia akcji wyborczej
  • Pracownicy Urzędu w dniu 15.10.2023 od godziny 5.00 do zakończenia akcji wyborczej

 

Mężowie Zaufania - dieta

  1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł
  2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.
  3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.
  4. Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice,  wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.
  5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

PDFWniosek o wypłatę diety dla męża zaufania.pdf (267,93KB)

 


 

Transport w dniu wyborów

PDFtrasport-wybory-15-10-2023.pdf (1 001,80KB)

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w  referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFObwieszczenie-PKW-2023-09-25.pdf (636,99KB)
PDFBroszura - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych.pdf (2,04MB)

 

Postanowienie Nr 284/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFPostanowienie-284-2023-KW-Opole-II-dn-2023-09-25.pdf (216,31KB)

 

Postanowienie Nr 281/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2023r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFPostanowienie-281-2023-KW-Opole-II-dn-2023-09-25.pdf (1,50MB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Branice z dnia 20 września 2023r.
informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Branice - 2023-09-20.pdf (223,11KB)

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 września 2023 r.
o losowaniu w komisjach wyborczych

PDFInformacja-KW-Opole-II-dn-2023-09-18.pdf (38,39KB)

 

Postanowienie Nr 259/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11.09.2023r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Branice w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023

PDFPostanowienie_Nr_259-2023_KW_Opole_II_dn_2023-09-11.pdf (291,91KB)

 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2023r.
informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

PDFInformacja_OKW_23-08-2023.pdf (114,33KB)

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFObwieszczenie_PKW_2023-08-14.pdf (195,37KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Branice z dnia 10.08.2023r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

PDFZarządzenie Nr 53G-23.pdf (63,46KB)