Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-07-20 - AB.6740.6.1.2023 - Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Branice - etap II"

Głubczyce, 19 lipca 2023r.

 

AB.6740.6.1.2023

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY G
ŁUBCZYCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11 f ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2Q03r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., póz. 162) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r., póz. 775 wraz z późn. zmianami)

podaję do wiadomości, że

na wniosek Wójta Gminy Branice z dnia 16 czerwca 2023r. (data wpływu) uzupełniony dnia 23 czerwca 2023r.
zosta
ła wydana decyzja nr 2/D/2023 w dniu 19 lipca 2023r.
o zezwoleniu na realizacj
ę inwestycji drogowej
obejmującej

budowę,  rozbudowę oraz  przebudowę dróg gminnych wraz  z  rozbudową instalacji kanalizacji deszczowej oraz budową instalacji oświetlenia ulicznego w ramach zadania określonego przez inwestora jako: przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Branice - etap II".

 

Obwieszczenie, pełny tekst:  PDFSG-2023-07-19-Obwieszczenie-AB-6740-6-1-2023.pdf (1,32MB)