Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-05-22 - BG.6733.2.1.2023.BI - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wysoka, Gródczany i Bliszczyce”...

Branice, z dnia 22.05.2023 r.

 

BG.6733.2.1.2023.BI

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wysoka, Gródczany i Bliszczyce”, przewidzianej do realizacji na działkach:

  • nr 287/3, 294/2, 322/1, 295, 227, 226/2 obręb Wysoka, gmina Branice,
  • nr 311/2, 160/1, 161/4, 161/5 obręb Gródczany, gmina Branice,
  • nr 457/2, 686/2 obręb Bliszczyce, gmina Branice.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wysoka, Gródczany i Bliszczyce”,

przewidzianej do realizacji na działkach:

  • nr 287/3, 294/2, 322/1, 295, 227, 226/2 obręb Wysoka, gmina Branice,
  • nr 311/2, 160/1,161/4,161/5 obręb Gródczany, gmina Branice,
  • nr 457/2, 686/2 obręb Bliszczyce, gmina Branice.

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Tauron Nowe Technologie S.A., reprezentowany przez pełnomocnika Pana Szymona Fidewicz.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 3) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Branice, Wysoka, Gródczany, Bliszczyce
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl