Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-05-08 - BG.6870.13.2023.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 08.05.2023 r.

 

BG.6870.13.2023.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie
działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie
w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Część działki nr 194/5

KW nr OP1G/00038197/9

 

 6,25 m2

Wysoka

 

(S) obszary zabudowy wsi związane z rolnictwem

Część działki z przeznaczeniem na posadowienie budynku gospodarczego.

Czynsz miesięczny 9,38 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Działka nr 23/27

KW nr OP1G/00033941/5

 

 

 

 

Działki nr 415; 442/1; 450; 451; 453; 454; 456

KW nr OP1G/00033257/3

Działka nr 425

KW nr OP1G/00033258/0

0,5916 ha

Michałkowice

 

 

 

 

 

1,3200 ha

Niekazanice

(S) obszary rolne

Działka nr 23/27 zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

 

Działki położone są w obrębie gruntów wsi Niekazanice, mają kształt wydłużonych wąskich wielokątów i są użytkowane rolniczo. Położone są w niewielkiej odległości od siebie, wśród gruntów rolnych. Dojazd do działek drogami gruntowymi.

48 500,00 zł

 

 

 

 

 

 

96 450,00 zł

Zamiana nieruchomości na działkę nr 812/6 w Branicach.

           

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 19.06.2023 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.05.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.