Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-04-20 - BG.6733.1.1.2023.BI - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach (filia DPS w Klisinie)”

Branice, dnia 19.04.2023r.

 

BG.6733.1.1.2023.BI

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach (filia DPS w Klisinie)”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 255/1, 255/2, 256, 464/2, 464/3, 757/1, 767/4 obręb Bliszczyce, gmina Branice.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach (filia DPS w Klisinie)”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 255/1, 255/2, 256, 464/2, 464/3, 757/1, 767/4 obręb Bliszczyce, gmina Branice.

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jacka Tatarczak.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 3) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice i Bliszczyce
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl