Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-04-11 - BG.6870.11.2023.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 11.04.2023 r.

BG.6870.11.2023.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

 

Oznaczenie działki
i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 223/2

KW nr OP1G/00027347/6

 

0,1629 ha

Posucice

 

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Dzierżawa działki z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 138,47 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 23/28

KW nr OP1G/00033941/5

 

 

0,0618 ha

Michałkowice

 

 

 

(S) obszary rolne

Dzierżawa działki z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny 74,16 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działka nr 152/12

KW nr

OP1G/00028388/3

 

 

 18,15 m2

Branice

(P) teren zabudowy usługowej

Dzierżawa gruntu  z przeznaczeniem na garaż blaszany.

Czynsz miesięczny 39,93 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.05.2023 r. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.05.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.