Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-08-13 - (ZP.271.IR.l.l-dr.2013) - Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Branice w miejscowości Bliszczyce, Dzbańce Osiedle i Gródczany

Branice, dnia 12.08.2013r.

 

ZP.271.IR.l.l-dr.2013

Wg. rozdzielnika

Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam:

1. iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Branice w miejscowości Bliszczyce, Dzbańce Osiedle i Gródczany” złożona została l oferta:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Adrian Bąk
ul. Sosnowiecka 11, 48 - 100 Głubczyce

2. że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Branice w miejscowości Bliszczyce, Dzbańce Osiedle i Gródczany” została wybrana oferta nr l złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowskiego 11, 48-100 Głubczyce, którego oferta opiewa na kwotę 96 472,55 zł. netto i 118 661,24 zł brutto. Oferta ta była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu przetargowym i spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 077 4868 230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 19.08.2013r. lipca 2013 r.

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
    Adrian Bak
    ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce
  2. a/a

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2013-08-13