Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-07-24 - (ZP.272.FN.1.2013) Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Branicach

Branice, dnia 23.07.2013r.

ZP.272.FN.1.2013

 

Wg. rozdzielnika

 

Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam:

1. iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Branicach” złożona została l oferta:

Oferta nr l - Bank Spółdzielczy w Namysłowie
                     Oddział w Branicach
                     ul. M.C. Skłodowskiej 8, 48 - 140 Branice

2. że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Branicach” została wybrana oferta nr l złożona przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Branicach, którego oferta opiewa na kwotę 10 587,68 zł. Oferta ta była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu przetargowym i spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ uwzględniając zastosowane kryterium - 100% cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 077 4868 230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Otrzymują:

  1. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
    Oddział w Branicach
    ul. M.C. Skłodowskiej 8
    48-140 Branice
  2. a/a


 


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Murzyn
Data wytworzenia: 2013-07-24