Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-07-17 - Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego Nr 75/2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411 położonym w Lewicach

Branice, dnia 17.07.2013 r.

Nr ROL.7125.18.1.2013

 

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 12.07.2013r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego Nr 75/2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411 o pow. 0.2822 ha wynoszącym 1446/10000 położonym w Lewicach na pierwszym piętrze o pow. użytkowej 52,80 m2, sąsiadującym z typową zabudową zagrodową, karta mapy 2, stanowiącej teren zainwestowany / zabudowany/ położonej we wsi Turków,   opisanej w KW OP1G/00036047/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych siedzibą w Głubczycach jako własność Gminy Branice.
  2. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki w I przetargu wynosiła: 60.878,00 zł.
  4.  
  5. Komisja nie ustaliła nabywcy lokalu mieszkalnego Nr 75/2 położonego w Lewicach, gdyż nie złożono żadnej oferty jego kupna.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni, tj. do 24.07. 2013 roku.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Pączko

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urzą Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Pączko
Data wytworzenia: 2013-07-17