Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-02-06 - BG.6840.9.4.2022.MM - II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 29, o powierzchni 0,15 ha, w miejscowości Niekazanice

Branice, 06.02.2023 r.

 

BG.6840.9.4.2022.MM

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Działka nr 29

KW nr OP1G/00041071/4

 

0,1500 ha

Niekazanice

 

(S) w części obszary rolne, a w części obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

09.03.2023r.

godz. 10:00

35 000,00 zł

(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

 3 500,00 zł

wpłata do

06.03.2023r.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Opis: Działka zlokalizowana jest wśród gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi oraz gruntami ornymi. Kształt działki to regularny czworokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do działki wąską drogą utwardzoną brukiem kamiennym. Na działce występują niewielkie pozostałości po zabudowaniach oraz dziko rosnące krzewy i drzewa. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.