Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-01-17 - BG.6870.6.2023.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 17.01.2023r.

 

BG.6870.6.2023.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 994/13

wraz z budynkiem niemieszkalnym

OP1G/00015236/8

 

0,0461 ha

Lewice

 

(P) projektowana sieć wodociągowa o przekroju Ø110 dla sieci tranzytowo – rozdzielczej i przyłączy

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, niweleta pozioma.  Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna. Działka zadudowana budynkiem parterowym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,40 m2. Stopień zużycia funkcjonalno – ekonomicznego wynosi 85%.

29 700,00 zł +VAT według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.02.2023 r. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.02.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.