Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-01-16 - BG.6870.4.2023.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 13.01.2023r.

 

BG.6870.4.2023.MM

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Część działki nr 439/2

KW nr OP1G/00033083/2

 

0,0101 ha

Lewice

 

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencja zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków

Czynsz roczny 12,12 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 439/2

KW nr OP1G/00033083/2

 

 

 

0,0120 ha

Lewice

 

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencja zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny 14,40 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Działka nr 189/6

KW nr

OP1G/00023893/0

 0,0942 ha

Branice

 

(P) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działka zlokalizowana jest w pobliżu Szkoły Podstawowej, budynków mieszkalnych oraz gruntów rolnych. Kształt działki to regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do działki z ulicy Słonecznej poprzez drogę gruntową (dz. 1216/4 i 189/5). Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i kanalizacja deszczowa.

35 000,00 zł +VAT według obowiązującej stawki

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 24.02.2023 r. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 03.02.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.