Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-01-12 - BG.6870.2.2023.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 12.01.2023 r.

 

BG.6870.2.2023.MM

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 188/6

KW nr OP1G/00040659/3

 

0,2575

Branice

 

 

 

(P) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działka zlokalizowana jest w pobliżu Szkoły Podstawowej, budynków mieszkalnych oraz gruntów rolnych. Kształt działki to regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do działki z ulicy Słonecznej poprzez drogę gruntową. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i kanalizacja deszczowa.

85 500,00 zł

Wniesienie aportu do spółki.

Część działki nr 23/26

KW nr OP1G/00033941/5

 

 

 

0,0593 ha

Michałkowice

 

 

 

(S) obszary rolne

Część działki rolnej o korzystnym kształcie  z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze

Czynsz roczny 71,16 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 23/15

KW nr

OP1G/00033941/5

 0,0866 ha

Michałkowice

(S) obszary rolne

 

Część działki rolnej o korzystnym kształcie  z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

103,92 zł(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.02.2023 r. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.02.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.