Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-12-27 - Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę dowozu paliwa stałego z punktu KDW wyznaczonego dla Gminy Branice w Opolu do własnego składu na terenie gminy Branice, jego magazynowania, ważenia i załadunku (wydania) na środek transportu kupującego (uprawnionego mieszkańca)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę dowozu paliwa stałego z punktu KDW wyznaczonego dla Gminy Branice w Opolu do własnego składu na terenie gminy Branice, jego magazynowania, ważenia i załadunku (wydania) na środek transportu kupującego (uprawnionego mieszkańca)
.
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Branice informuje:

1) Nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego:
Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

2) Data i miejsce zawarcia umowy lub informacja o zawarciu umowy drogą elektroniczną:
Branice 20 grudzień 2022 r.

3) Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług:
Usługa dowozu paliwa stałego z punktu KDW wyznaczonego dla Gminy Branice w Opolu do własnego składu na terenie gminy Branice, jego magazynowania, ważenia i załadunku (wydania) na środek transportu kupującego (uprawnionego mieszkańca).

4) Cena albo cena maksymalna, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia:
118 zł/netto za 1 tonę

5) Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:
Zamówienie zostało udzielone w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (art. 6 ust. 1 ustawy)

6) Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa:
Sprzedaż Towarów Masowych, Uciechowice 53, 48-140 Branice

 

Sebastian Baca

Wójt Gminy Branice