Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-11-25 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

Branice, dnia 25.11.2013r. 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

 

Protokół z konsultacji na temat projektu „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniu 4 listopada do 22 listopada 2013 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z terminem ich przeprowadzenia i projektem Rocznego programu współpracy zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag podczas wyznaczonego terminu konsultacji.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot, termin, tryb i zasady oraz formę przeprowadzenia konsultacji. Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęła żądna opinia w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym projekt uchwały pozostał bez zmian.

Branice, 25 listopada 2013 roku.

Sporządziła Małgorzata Marchel

Koordynator ds. organizacji pozarządowych

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2013-11-25