Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-29 - Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę oraz przebudowę drogi gminnej w ramach zadania określonego przez wnioskodawcę jako: „przebudowa drogi gminnej relacji Branice - Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej na działkach nr 1197, 56, 270, 1194, 303, 304, 81/5, 246/3, 103, 82, 81/1, 10, 241/1"

Głubczyce, 25 listopada 2022r.

 

AB.6740.6.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 wraz z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2022r., poz. 2000 wraz z późn. zmianami)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Wójta Gminy Branice z dnia 24.10.2022r. (data wpływu 25.10.2022r.) uzupełniony dnia 14.11.2022r. (wskutek wystosowanego wezwania) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę oraz przebudowę drogi gminnej w ramach zadania określonego przez wnioskodawcę jako: „przebudowa drogi gminnej relacji Branice - Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej na działkach nr 1197, 56, 270, 1194, 303, 304, 81/5, 246/3, 103, 82, 81/1, 10, 241/1”...

 

PDFStarosta-Głubczycki-Obwieszczenie-AB_6740_6_2022-sig.pdf (457,26KB)