Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-25 - BG.6845.47.1.2022.MM - Obwieszczenie o zmianie w treści ogłoszenia zamieszczonego w dniu 28.09.2022 r. dotyczącego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Branice położonej w obrębie Dzierżkowice w zakresie terminu

Branice, dnia 25.11.2022r.

 

BG.6845.47.1.2022.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Branice dokonuje zmiany w treści ogłoszenia zamieszczonego w dniu 28.09.2022 r. dotyczącego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Branice położonej w obrębie Dzierżkowice w zakresie terminu przeprowadzenia przetargu jak poniżej:

Działka nr 252 o powierzchni 1,2700 ha, obręb Dzierżkowice.

Zmianie ulega data przetargu, zamiast:

„Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna)”

ustala się:

„Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna)”

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca