Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022-11-07 - BG.6870.18.2022.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 07.11.2022 r.

 

BG.6870.18.2022.MM 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie działki i nr KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/ studium (S)

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

uwagi

Działka nr 780

 

KW nr OP1G/00033102/2

0,2200 ha

Bliszczyce

 

 

 

(P) tereny rolnicze

Działka z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania nieruchomości sąsiedniej.

Użyczenie nieruchomości – zwolnione z opłat.

Użyczenie nieruchomości.

Część działki nr 439/2

KW nr OP1G/00033083/2

 

 

0,0210 ha

Lewice

 

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze - ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny  19,95 zł

 (podlega zwolnieniu z podatku VAT)

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Płatność do 30 września danego roku.

 

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Działka nr 259/1

 

KW nr OP1G/00006880/1

Budynek zakładu opieki medycznej

 33,50 m2

Włodzienin

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

 

Część budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czynsz miesięczny 134,00 zł

  + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 19.12.2022 r. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.11.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.